Política de privacitat

L’informem que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de xxx hd epornerCaràcter Personal, les seves dades personals recaptades durant les consultes com historial, propostes, recomanacions, tractaments rebuts i valoracions, passaran a formar part d’un fitxer, degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Atesa la naturalesa de les dades facilitades, el titular autoritza de forma expressa i per escrit, a “CLINICA DENTAL BONANOVA, S.A.” per tractar les seves dades amb la finalitat de prestar-li els serveis odontològics que requereixi i per mantenir, oferir i informar sobre els serveis que s’ofereixen, així com remetre-li comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles.

En tot moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposici xxx hd eporner ó dirigint la seva petició a “CLINICA DENTAL BONANOVA, S.A.”, Passeig Bonanova 71, Ent. 1º, 08017 de Barcelona, o per correu electrònic a secretaria@clinicadentalbonanova.com.

El titular declara haver posat en coneixement del Doctor la medicació prescrita actualment pel seu metge, si és el cas, i la seva situació pel que fa a intoleràncies, al·lèrgies o qualsevol altra patologia que pateixi.

Atenent a la naturalesa de les dades facilitades, el sotasignant, manifesta haver estat informat de cada un dels extrems senyalats en l’article 5 de la LOPD, segons el primer paràgraf d’aquest escrit, consentint en aquest acte de forma expressa i per escrit, el tractament de les dades facilitades de conformitat amb les exigències legals.

The major goal of this part will be to sum up each of the data, statements, and also facts

There are many excellent how to right a good research paper books on the market.

the writer has introduced in the additional sections.