Política de privacitat

L’informem que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de xxx hd epornerCaràcter Personal, les seves dades personals recaptades durant les consultes com historial, propostes, recomanacions, tractaments rebuts i valoracions, passaran a formar part d’un fitxer, degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Atesa la naturalesa de les dades facilitades, el titular autoritza de forma expressa i per escrit, a “CLINICA DENTAL BONANOVA, S.A.” per tractar les seves dades amb la finalitat de prestar-li els serveis odontològics que requereixi i per mantenir, oferir i informar sobre els serveis que s’ofereixen, així com remetre-li comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles.

En tot moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposici xxx hd eporner ó dirigint la seva petició a “CLINICA DENTAL BONANOVA, S.A.”, Passeig Bonanova 71, Ent. 1º, 08017 de Barcelona, o per correu electrònic a secretaria@clinicadentalbonanova.com.

El titular declara haver posat en coneixement del Doctor la medicació prescrita actualment pel seu metge, si és el cas, i la seva situació pel que fa a intoleràncies, al·lèrgies o qualsevol altra patologia que pateixi.

Atenent a la naturalesa de les dades facilitades, el sotasignant, manifesta haver estat informat de cada un dels extrems senyalats en l’article 5 de la LOPD, segons el primer paràgraf d’aquest escrit, consentint en aquest acte de forma expressa i per escrit, el tractament de les dades facilitades de conformitat amb les exigències legals.